Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Zlatá pavučina - modul pro Dračí doupě

Zlatá pavučina - modul pro Dračí doupě

O obchodní situaci ve Východní dálavě a jejím vývoji

Situace v Dálavách po pádu Svobodných měst

Pád Albirea přinesl do Dálav nejen změny politické a kulturní, ale také změny ekonomické, které byly pro mnohé lidi těmi nejtragičtějšími. Porážka Svobodných měst Almendorem šla totiž ruku v ruce s porážkou Zlatého kruhu Amirským tetragonem, který navíc válku pomáhal financovat. Představený Kruhu Krastěj sice i s rodinou prchl do Tarosu, ale většina členů Správní rady, tedy nejvýznamnější kupci z Albirea a Svobodných měst, mnohdy členové Orlích poutníků, byla zajata a odsouzena buď k doživotnímu žaláři nebo k vyhnanství. Jejich obrovský majetek pak byl zkonfiskován ve prospěch koruny a Amirského tetragonu. Král za odměnu udělil Tetragonu monopolní práva na obchod v Dálavách a další výhody, které nedávaly případné konkurenci žádnou šanci. Novoamirští obchodníci, kteří dosud hráli jen druhé housle, zaplavili Východní dálavu jako velká voda. Všude se chovali pánovitě a bezohledně, nebrali ohled na místní podmínky a zvyky a zaváděli své manýry. Díky královským výsadám se jim dokonce podařilo zcela ovládnout Albireo, Kor a Miram, kde přebrali do svých rukou nejen bývalé pohledávky Zlatého kruhu, ale donutili všechny místní obchodníky a řemeslníky prodávat své zboží přednostně Tetragonu a za nižší ceny. Každého, kdo se jim postavil, odklidili z cesty. Buď ekonomicky, nebo fyzicky. V Koru a Miramu dokonce úplně převzali i výkonnou a správní moc.

Královský dvůr, dlící tou dobou v Albireu, začaly zahlcovat stížnosti a Albireo bylo plné zástupců nespokojených měst a společností. Král Walden zuřil a začalo mu být jasné, že s Tetragonem udělal chybu. Novoamirští se projevili ne jako poslušní vykonavatelé jeho vůle, ale jako mocichtiví lidé s vlastními zájmy. A to, že se nechovali jak očekával, králi vadilo mnohem více, než nespokojenost poddaných. Královští agenti pronikli do Tetragonu a pomocí výhružek a vydírání přetáhli na svou stranu dva členy Správní rady, Hynše a Vržinu. Donutili je podepsat listiny, které zdiskreditovaly celý Tetragon, včetně jich samotných. Na základě těchto důkazů pak král zrušil Tetragonu výhody a monopoly a několik členů jeho představenstva bylo zatčeno. Mezi zadrženými byli i Vržina a Hynš, kteří poté záhadně zemřeli ve vězení. Walden chtěl Tetragon úplně zničit, ale jeho rádci, někteří Tetragonem podplacení, mu to vymluvili. Jednak by to bylo příliš nápadné prosazování královské moci, což by mohlo obnovit rebelantské nálady v Dálavě a druhak, pokud by Tetragon padl, zhroutila by se ekonomika celé Východní dálavy, neboť by přestal existovat organizovaný trh. Král tedy ponechal Tetragonu část pohledávek, ale zároveň zůstalo více než tři čtvrtiny dálavského trhu otevřeno novým společnostem.

Cena:  295,00 Kč  265,00 Kč

Není skladem

Žánr:  Hry
Hry > Hry na hrdiny
Série: Asterion

Nakladatelství: Altar
Rok vydání: 2000
Formát: A4, Vazba: brožovaná
Skladem: NE, pouze na dotaz
ISBN: 80-85979-39-X EAN: 9788085979398

RSS

Copyright © 2018 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.